mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Dálniční známky

rakouské dálniční známky
roční 2 měsíční 10 denní 1 denní přídavná
Platnost od 1.12. předešlého roku do 31.1 následujícího roku 2 měsíce ode dne vystavení od 0:00 hodin dne vystavení do 24:00 hodin 9. následujícího dne od 0:00 hodin do 24:00 hodin platného dne
A jednostopá motorová vozidla 29,07 € 10,90 € 4,36 €  
B osobní motorová a motorová vozidla do 3,5 t, obytná vozidla 72,67 € 21,80 € 7,63 €  
C autobusy nad 3,5 t 581,38 € 127,18 € 25,44 €  
C motorová vozidla a kombinace vozidel nad 3,5 t do 7,5 t 581,38 € 127,18 € 25,44 € 5,81 €
E motorová vozidla a kombinace vozidel nad 7,5 t do 12 t 726,73 € 145,35 € 29,07 €  

Vozidla a kombinace vozidel od 12 t podléhají dani za používání silnic.
Výjimka: autobusy. Na autobusy se nezávisle na mpcv vztahuje vinětová povinnost.


Obecné informace:

Od 1.1.1997 platí na všech rakouských dálnicích a rychlých silnicích vinětová povinnost. Příjmy z těchto známek jsou používány na výstavbu silniční sítě.

Pokuty
Kdo používá rakouské dálnice bez platné nebo nalepené známky, musí počítat s vysokými pokutami. Rakouská policie je oprávněna vybrat náhradní mýto ve výši cca 220 €.
Při okamžitém zaplacení zůstává čin beztrestný. V opačném případě následuje oznámení u Okresního hejtmanství, dálnice musí být okamžitě opuštěna a na základě správního přestupku hrozí pokuta až 2200 €.

Platnost
Na rozdíl od roční známky musí být 2 měsíční a 10 denní známky prodejnou procvaknuty. Děrován je vždy první den platnosti. Prověřte si proto vždy, zda je známka správně procvaknuta. Známka je platná pouze po řádném umístění na motorovém vozidle a to před použitím dálnice.

Umístění
Známka musí být umístěna uvnitř, dobře viditelná a nepoškozena na suchém čelním skle (jinak bude omezena přilnavost známky). Známka se připevní pouze pomocí původního lepidla viněty - nejsou povoleny jiné fólie, přísavky, lepící pásky apod.
!!! Již nalepené známky se po odlepení stávají neplatnými!!! Po ukončení platnosti musí být známka odstraněna.

- u motocyklů musí být známka umístěna na dobře viditelném místě, na pevném nebo těžce odmontovatelném dílu motocyklu
- u vícestopých vozidel musí být známka na vnitřní straně (doporučeno vlevo nebo uprostřed) předního ochranného skla
- u nákladních vozidel nebo autobusů je doporučeno známku nalepit na nestahovatelných postranních sklech v levém předním prostoru motorového vozidla

Prodejny v Rakousku
Známky můžete zakoupit na čerpacích stanicích (zvláště v blízkosti hranic a na dálnicích), v trafikách, v automobilových klubech (SAMTC, ARBÖ), ve spolkových silničních společnostech (ÖSAG, ASG) a na jejich mýtech, na poštovních úřadech (nikoliv výdejny pošty) a také u pojišťovny (Allianz Elementar - pouze roční a 2 měsíční).
Všechny prodejny v tuzemsku a zahraničí jsou označeny symbolem viněty (nálepka na dveřích) nebo vinětovým logem.

Další informace můžete najít na www.oesag.at

reklama