mapa serveru
Převodník měn
eBanka


Časté otázky

 1. Jaké doklady potřebuji?
 2. Jak je to v EU s celními kontrolami zboží?
 3. Který druh občanského průkazu můžete použít pro cestu do EU?
 4. Jaké jsou orientační ceny potravin?
 5. Je potřeba do Itálie mezinárodní řidičský průkaz?
 6. Jaké jsou dálniční poplatky?
 7. Pasy pro domácí zvířata do států EU?
 8. Kdo nám může v Itálii pomoci?
 9. Kolik sebou musím mít peněz?
10. Jak telefonovat do České republiky?1. Jaké doklady potřebuji?

Doklady potřebné pro vstup a pobyt v Itálii:
Ještě nedávno pro naše turisty platilo pravidlo, že pro dovolenou v Itálii kratší než tři měsíce potřebují pouze platný cestovní pas, při delším pobytu než 90 dnů ale musí žádat na příslušné policejní stanici o povolení k pobytu (permesso di soggiorno). Po vstupu České republiky do Evropské unie naši občané při vstupu do Itálie cestovní pas nepotřebují, stačí občanský průkaz vydaný od května 1993, tedy karta se čtecí zónou (čárovým kódem), zalitá v umělohmotné fólii.
Ty, kdo se rozhodnou vyjet do Evropy pouze s občanským průkazem v kapse, však mohou překvapit mnohé komplikace a problémy. Ministerstvo vnitra proto doporučuje alespoň v počátečním období po vstupu Česka do EU mít u sebe při cestách i pas. Obzvlášť cestují-li lidé s dětmi. Jestliže děti nemají doklad vlastní, rodiče by měli cestovat místo s občanským průkazem raději s pasem, kam se zapisuje datum narození a pohlaví dítěte. Pouze rodné číslo, které obsahuje občanský průkaz, nemusí být cizím policistům srozumitelné. Problémem může být také chybějící údaj o státním občanství. Další problém by mohl nastat v případě, že cestujete letadlem, kde existuje riziko nouzového přistání v zemi mimo EU.
Pokud občan EU hodlá strávit v jiné členské zemi méně než tři měsíce, nemusí svůj pobyt nikde hlásit (obyčejně to za něj vyřídí příslušný hotel, kde se ubytuje). A co se stane, když při svém pobytu překročíte devadesátidenní dobu pobytu? Až doposud to byl nejzazší termín, po kterém bylo nutné buď zemi opustit, nebo požádat již předem o udělení víza. Dnes už nic takového není nutné: stačí zajít na cizinecký úřad v dané zemi a nahlásit svůj pobyt, který je vám automaticky povolen na dobu 5 let. Vykázat vás z členského státu EU, až na výjimky, nemohou.
Nejpozději od roku 2005 bude ČR vydávat i unifikované cestovní pasy vínové barvy s označením členství ČR v EU. Ty budou především potřebné k cestování mimo území Unie (což se bude týkat např. i Bulharska nebo Chorvatska, které jsou tradičně často navštěvovanými destinacemi českých turistů, nestanou se však minimálně do roku 2007 členskými zeměmi Unie).


2. Který druh občanského průkazu můžete použít pro cestu do EU?

Od května se stávají Češi občany Evropské unie a platí pro ně především právo volného pohybu po celé EU. To znamená, že vám nemůže být odmítnut pobyt v jiné členské zemi EU a při cestě přes hranice se vás už celníci nebudou (a ani nesmějí) vyptávat na dobu pobytu v zahraničí nebo cíl vaší cesty. Na hranicích odpadne i celní kontrola. Od 1.5.2004 není nutné cestovat po EU s cestovním pasem, postačí občanský průkaz (ale pozor: platí to jen v případě průkazu vydaného po 1.1.1993, držitelé starších verzí si nadále musí vzít pasy s sebou). Od roku 2005 budou v České republice vydávány nové typy občanských průkazů. S vyměňováním platných občanských průkazů by lidé neměli zbytečně spěchat, ministerstvo vnitra má v plánu vyměnit občanské průkazy postupně v období od roku 2005 až do konce roku 2008 s tím, že nejstarším typům těchto dokladů zanikne platnost nejdříve ke konci roku 2005. Stejně ale, hlavně v počátečním období po vstupu Česka do EU, doporučujeme mít u sebe i platný cestovní pas. Člověk nikdy neví, k jakému problému či komplikaci může během cesty dojít. Pas je důležitý především v případě, když cestujete s dětmi.


3. Je potřeba do Itálie mezinárodní řidičský průkaz?

Podle oficiálních stránek Ministerstva dopravy vnitra ČR se u řidičů vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta a ověřený překlad českého řidičského průkazu nebo mezinárodní řidičský průkaz.
Mezinárodní řidičské průkazy, vydávané v České republice by podle úmluv Organizace spojených národů vstupem České republiky do Evropské unie neměly přestat platit. Jejich vydávání ovšem po vstupu České republiky do EU ztratí postupně význam, a to na základě ustanovení článku 1 odstavce 2 směrnice 91/439/EHS. Zde je uvedeno: "řidičské průkazy členských států budou vzájemně uznávány" což v praxi znamená, že platný český národní řidičský průkaz bude platný ve všech členských státech Evropské unie. Naše nově vydávané řidičské průkazy budou mít podobu platební karty, jejich výměna však bude probíhat postupně, minimálně do roku 2006.
Poněkud nezvyklý je pro našince požadavek týkající se potvrzení o zapůjčení vozidla v případě, že řidič není zároveň jeho vlastníkem. Dokument o vlastnictví vozu si může vyžádat každý policista. Měl by proto být psán v angličtině nebo v jazyku země, do níž cestujeme.
Požadavek Bruselu se vztahuje nejen na vozy z autopůjčoven, ale i na ty, jež "putují" uvnitř rodiny. Zdánlivě samoúčelné byrokratické opatření má svoji logiku: omezuje problémy v případě odpovědnosti za škodu při autohavárii.


4. Pasy pro domácí zvířata do států EU?

O zavedení speciálního dokumentu pro domácí mazlíčky rozhodla EU koncem listopadu loňského roku. Majitelé musí cestovní dokumenty pro své psy, kočky a fretky vyřídit do 3. července 2004 - od tohoto data budou totiž unijními orgány striktně vyžadovány. Podle Státní veterinární správy České republiky je novelizace příslušného zákona už připravena, pasy se ale zatím netisknou. Pokyn k jejich výrobě dá teprve ministerstvo zemědělství. Vše by se mělo do začátku léta stihnout - do výše uvedeného data je pro domácí zvířata nutný mezinárodní očkovací průkaz, stáří vakcinace v rozmezí 12 - 20 dnů
V každém zvířecím pasu (bez fotografie, v modrých deskách s dvanácti hvězdami, nápisem Evropská unie, názvem domovského státu a s rozměry 100 x 152 milimetrů) budou obsaženy následující údaje:
1. jméno zvířete
2. jméno a adresa majitele psa
3. platné očkování proti vzteklině podle pokynů výrobce (někdy platné až tři roky - podle vakcíny) a stručný záznam o jeho prodělaných nemocích (osvědčení vystaví majiteli zvířete na vyžádání veterinární lékař - v případě předložení mezinárodního očkovacího průkazu na počkání)
4. buď tetovací číslo (platí pouze v osmiletém přechodném období, vytetované číslo na těle psa musí být čitelné, některé státy např. Velká Británie, Irsko a Švédsko vyžadují vždy pouze mikročip), nebo číslo mikročipu - podle normy ISO 11784 či ISO 11785 - dodatek A. Pokud bude pes označen čipem podle jiné normy, musí si majitel psa na hranicích zajistit vlastní čtečku čipů. Poplatek za označení psa mikročipem se v ČR pohybuje v rozmezí 300 až 400,- Kč.
Cestovní pas pro malá zvířata by si lidé měli pořídit i tehdy, když pojedou na dovolenou do země, která členem unie není. Při návratu by totiž mohli mít na hranicích problémy.


5. Kolik sebou musím mít peněz?

Při vstupu do jednotlivých států Evropské unie, tedy i do Itálie, minimální finanční hotovost už dnes prokazovat nemusíte. Co se týká peněz, teoreticky je možné převážet jakékoliv množství, protože existuje svoboda pohybu kapitálu. Některé členské státy se však uchylují k omezení hotovosti od 2.000 do 10.000 euro nebo vyžadují informace o dovážené hotovosti pro statistické účely (Francie, Řecko a právě Itálie).


6. Jak je to v EU s celními kontrolami zboží?

Pravidelné celní kontroly pohybu zboží skončily přesně dnem přičlenění České republiky k Evropské unii, tj. dnem 1.5.2004. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou hranici s nečlenským státem EU, jsou zachovány pravidelné prohlídky pohybu zboží přes státní hranici pro celní a daňové účely pouze na mezinárodních letištích, a to pouze v případě, že do EU přicestujete ze státu, který není členem EU, například Spojených států či Ukrajiny.
Kontroly osob přijíždějících do naší země převezme jinak od 1. května Policie ČR. Ta bude od cizinců vyžadovat pasy nebo občanské průkazy. V rámci vnitrounijního obchodu nemusíte platit za dovážené produkty žádné clo nebo jiné poplatky. Zatoužíte-li si tedy koupit v Itálii levnější ledničku, po rozšíření EU vám v tom nic bránit nebude. Povinnost ukázat zavazadlový prostor automobilu na hranicích přesto v některých případech zůstává. Policie má totiž právo zkontrolovat, zda nechcete do jiné členské země přivézt zákonem zakázané věci (například drogy a zbraně), předměty vyžadující pro transport speciální povolení atd.
Stanovené normy u "hlídaného" zboží jsou více než velkorysé. Počítají například při dovozu z/do vybraného členského státu s dovozem 200 až 800 ks cigaret, až 10 l lihovin a 90 l vína na osobu, léky ale jen pro osobní spotřebu. K mnohem přísnějšímu omezení dovozu alkoholu a cigaret ze států Unie přistupují pouze Dánsko, Švédsko a Finsko. Do Itálie je zakázáno dovážet např. pohonné hmoty v rezervních kanystrech, nebezpečná zvířata, nástroje a syrové maso, naopak bez problémů můžete vézt 200 ks cigaret, 100 ks cigaret o váze 3 g/ks, 50 ks doutníků, 250 g tabáku, 50 g parfému, 1/4 l toaletní vody, 500 g kávy, 200 g kávového extraktu a 100 g čaje. Alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (1 l alkoholických nápojů s obsahem 22 %, 2 l likéru nebo šumivého vína nepřesahující 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ).
Tuzemské i zahraniční fyzické osoby mohou z České republiky vyvážet bez povolení zboží, které nemá obchodní charakter a je vzhledem k druhu a množství určeno výlučně k uspokojování osobních potřeb cestujícího a členů jeho domácnosti, nebo má být předáno jako dar.
Pokud se na vyvážené zboží vztahují zvláštní právní předpisy, např. veterinární, rostlinolékařské, předpisy o ochraně kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, o ochraně zdraví, životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a pod., pak je nutno celním úřadům samozřejmě předložit příslušné povolení k vývozu.


7. Jaké jsou orientační ceny potravin?

Ceny v Itálii jsou zhruba na stejné úrovni jako u nás, záleží na tom, v jakém obchodě nakupujete:
chleba (1 kg)…2,80 €
máslo…1,13 €
mléko (1 l)…od 0,51 - 0,80 €
salámy a uzeniny (1 kg)…od 8,00 €
sýr mozzarella (1 kg)…od 5,20 €
jogurty (dle gramáže)…0,13 - 1,20 €
piškotové pečivo (1 kg)… 1,20 €
čokoláda (100 g)…od 0,90 €
vajíčka (10 ks)…0,77 €
čerstvé papriky (1 kg)…1,54 €
těstoviny (0,5 kg)…od 0,40 €
olivový olej…od 3,20 €
cukr (kg)…cca 1,00 €
kuře chlazené (1 kg)… 4,72 €
kuřecí stehna chlazená (1 kg)… 1,54 €
víno (0,7 l)…od 1,90 €
víno (5 l demižon)…od 3,55 €
pivo plech (0,5 l)… 0,62 €
minerální voda (1,5 l)… od 0,20 €
limonáda (1,5 l)… od 0,50 €
káva (1 kg)… 5,60 - 10,60 €
zmrzlina (kopeček)…0,50 - 0,80 €
pizza…2,80 - 8,90 €
capuccino…0,70 - 1,10 €
káva…od 0,60 €
sirky… cca 0,16 €


8. Jaké jsou dálniční poplatky?

Obecně platí, že 100 km dálniční sítě stojí cca 5,2 €. Některé úseky jsou neplacené, jako třeba kratší úsek u Benátek nebo dálnice v Kampánii a Kalábrii, od Salerna po Reggio Calabria. Například z hraničního přechodu Tarvisio se dostanete do Benátek za 10 €, z Benátek do Neapole pak 34,60 €. Pokud si chcete vypočítat cenu konkrétního úseku, podívejte se na tyto anglické a italské odkazy:
http://www.autostrade.it/autonet/automap_E_ata.php
http://www.autostrade.it/autonet/automap_ata.php


9. Kdo nám může v Itálii pomoci?

V případě problému s ubytováním je našim klientům k dispozici mobilní telefon, který uvádíme v pokynech na cestu.
Další důležitá telefonní čísla: (telefonní číslo vytáčet vždy i s předvolbou města)
policie 112, 113
první pomoc 118 (pronto soccorso)
hasiči 115
nepřetržitá odtahová služba 116 (italský automotoklub ACI)

Zastoupení České republiky v Itálii:
Velvyslanectví v Římě:
Via dei Gracchi 322, Roma, tel: +0039 06 3244459 - 63

Pomoc českým občanům v nouzi:
MZV při pomoci českým občanům v těchto situacích vychází především z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích publikované pod č. 32/1969 Sb. (zejména čl. 5, odst. a) a ve smyslu této úmluvy chrání zájmy českých státních příslušníků v cizině. Podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v platném znění, MZV zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí. V souladu s vnitřními předpisy MZV zastupitelský úřad ČR v zahraničí poskytne pomoc občanu ČR, který se v době svého přechodného pobytu v cizině ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele a není schopen řešit svoji situaci bez této pomoci, a to na základě žádosti o pomoc ze strany občana nebo jeho osoby blízké.

Pravidla pro poskytnutí pomoci v nouzi najdete na internetových stránkách MZV ČR www.mzv.cz. Pomoc v nouzi se uplatňuje dle konkrétního případu a potřeb.


10. Jak telefonovat do České republiky?

V Itálii není možné telefonovat z pošty, pouze z centra veřejných telefonů (TELECOM) nebo z telefonních automatů. Automaty jsou většinou na telefonní karty (carta, scheda telefonica), které si můžete koupit v trafice za 2,56 € nebo 5,16 €. V označených automatech můžete použít také svoje kreditní karty VISA. Doporučujeme vám telefonovat v době od 22.00 do 8.00 hod., případně v neděli, kdy je hovorné nejnižší. Z veřejných automatů lze volat do zahraničí přímo: vytočíte "00420" (tedy Českou republiku) a pak vlastní devítimístné účastnické číslo.reklama